Zespoły

  • Odolanowskie Towarzystwo Śpiewacze
  • Orkiestra Dęta
  • Kapela Znad Baryczy
  • Zespół Cztery