Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Odolanowski Dom Kultury  zaprasza do udziału w Targach Ogrodniczych Odolanów 2019 odbywających się 29 września 2019 r. na placu przylegającym do Odolanowskiego Domu Kultury

Warunkiem uczestnictwa w targach jest nadesłanie zgłoszenia na załączonym druku i dokonanie opłaty za zamówione stoisko do 20.09.2019 r. na konto bankowe:

Odolanowskiego Domu Kultury ul. Bartosza 7 63-430 Odolanów
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy o/Odolanów
Nr   35 8409 0001 0100 0521 2000 0001
z dopiskiem „Targi Ogrodnicze”
Zgłoszenie udziału z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych oraz kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres: Odolanowskiego Domu Kultury ul. Bartosza 7 63-430 Odolanów, lub e – mail odk.odolanow@op.pl

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać u Organizatora pod numerem tel. 62 733 13 08 lub lub adresem e-mail odk.odolanow@op.pl

Poniżej do pobrania  karta uczestnictwa w Targach Ogrodniczych Odolanów 2019

Karta zgłoszenia uczestnictwa Odolanów 2019