Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

W dniu 11.03.2021 r. Odolanowski Dom Kultury podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie” ze środków Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, którego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług rekreacyjno-turystycznych oraz  atrakcyjności regionu Doliny Baryczy poprzez poprawę stanu istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 300 tyś. zł, z czego 255 tyś zł stanowić będą środku unijne, a 55 tyś. wkład krajowy i zostanie przeznaczona na budowę nowego placu zabaw wraz z małą strefą wodną w Parku Natury w Odolanowie. Nowoczesna infrastruktura zostanie zamontowana w miejscu istniejącego placu zabaw i zastąpi wysłużone przez lata urządzenia zabawowe.

W wyniku realizacji operacji powstanie ok. 120 m2 nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki, 600 m2nawierzchni piaskowej, 70 m2 nawierzchni bezpiecznej EPDM, zamontowane zostanie wyposażenie placu zabaw (14 nowych urządzeń), mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz system monitoringu.

 Logotypy