Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Odolanowski Dom Kultury informuje, że odwołuje koncert  ” HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI”, który  miał odbyć się pierwotnie 13 marca 2020r.  Z uwagi na utrzymującą się sytuacje epidemiologiczną w kraju koncert „„HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI” nie odbędzie się w późniejszym planowanym terminie. W związku z powyższym Odolanowski Dom Kultury zwraca środki finansowe za zakupione bilety zgodne z postanowieniem  regulaminu – Zwrot środków finansowych za zakupione bilety na odwołany koncert „Historia Polskiej Piosenki”. Zwrotu biletów należy dokonać do dnia 15 czerwca 2020r.

W celu dokonania zwrotu biletów należy dostarczyć do ODK wcześniej zakupione bilety wraz z wypełnionym Formularzem zwrotu koncert „HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI” zwrotu można dokonać na dwa sposoby:

  1. Drogą pocztową wysyłając bilety wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu, na adres: Odolanowski Dom Kultury ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów z dopiskiem „Zwrot biletów” do dnia 15 czerwca 2020r.
  2. Dostarczając bilety wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu do Odolanowskiego Domu Kultury ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów w kopercie z dopiskiem „Zwrot biletów” do dnia 15 czerwca 2020r.

Szczegółowych informacji udziela Odolanowski Dom kultury pod numerem telefonu 62-733-13-08

Formularz zwrotu za zakupione bilety na koncert Historia Polskiej Piosenki

Zarządzenie Dyrektora ODK w sprawie odwołania koncertu Historia Polskiej Piosenki

Regulamin w sprawie zwrotu środków finansowych za zakupione bilety na koncert „Historia Polskiej Piosenki”